Välj en sida

Framtidens taxiprogram

Ett heltäckande schemaläggnings -och tidsrapportering program.

Taxikanalen har tagits fram i samarbete med ett taxibolag för att förenkla kommunikationen mellan taxiägaren och dess taxiförare. Genom taxikanalen kan du som taxiägare skapa scheman för företagets bilar, godkänna rapporterade pass från förarna, se arbetstid och övertid för respektive förare etc.

Taxi Kanalen kör i snö i stad

Om Taxikanalen

Vi såg ett tydligt behov av ett heltäckande program för kommunikation mellan taxiåkarna och dess förare. Vi bestämde oss därför för att ta fram ett heltäckande program avsett för att kunna göra följande. Programmet är helt molnbaserad och du kommer åt den från vilken webbläsare som helst. För förarna är programmet dessutom mobilanpassad.

Schemaläggning

Schemaläggning för bilarna ger dig som åkare ett enkelt verktyg som ger dig möjligheten att skapa scheman för dina bilar. Här kan du välja vilka förare som ska jobba på respektive bil och även hur förarna ska jobba, t.ex. vilka dagar du vill respektive förare ska jobba. Vidare kan du ta avanmäla en förare för enskilda pass och eller för flera pass och ersätta de med en annan förare.

Tidsrapportering

Efter en avklarad pass har dina förare möjligheten att rapportera in hur de har jobbat för det enskilda passet. Därefter kan du godkänna de rapporterade passen. Om det visar sig att föraren gjort ett misstag kan du åtgärda detta innan du godkänner passet. När passet är godkänd registreras tiderna hos dig som åkare och hos föraren.

Arbetstid & Övertid

Både du som åkare och dina förare kan se sammanställning av sin respektive arbetstid och övertid. Arbetstiden och övertiden sammanställs för vecka, månad och år. När övertiden börjar närma sig 200 timmar ger programmet en varning. Detta eftersom det måste finnas skäl enligt lagen för att en förare ska jobba över 200 timmar i övertid per år.

taxi kanalen, en taxi kör i staden

Framtiden för taxikanalen

Karttjänster

Vi har planer på att koppla upp bilarnas gps till taxikanalen. På så sätt vill ge dig som taxiåkare möjlighet att ta del av dina bilars rutter och allmän statistik i real tid genom programmet.

Detta kommer dock att vara ett omfattande arbete som kommer att kräva stora resurser och överenskommelser med bokningscentralerna. Därför har vi tyvärr inte möjlighet att meddela i dagsläget när vi kommer att påbörja detta.

Vårt Mål

Vi vill fortsätta utveckla taxikanalen i samarbete med alla inblandade parter, taxiåkare, förare och bokningscentraler. Samspelet mellan olika parter är viktigt för taxikanalens  eftersom vi tänker fortsätta utveclingen av programmet för att den på bästa möjliga sätt ska förenkla vardagen för taxiåkare och taxiförare. Vårt mål är att taxikanalen ska vara det självklara valet för det moderna taxiföretaget.

 

Taxi kanalen inuti taxin
Vag syn av taxi-ikonen